Persbericht

Logo ontwikkeld voor het geopark de Hondsrug

Vorige week hebben de partners van het project geopark de Hondsrug ingestemd met een logo voor het geopark.

“Een kei of zwerfsteen is een goed symbool voor de geologie van de Drentse Hondsrug” Aldus de ontwerper van het logo Koos Staal. “Maar Geopark de Hondsrug is meer dan alleen geologie. Het gaat ook om de mensen die sinds een paar duizend jaar de cultuur hier gestalte gaven. Daarom koos ik een uit zwerfstenen gestapelde mens als symbool voor het Geopark.
De mens en dat erfgoed, komt tot leven in de verhalen die besloten liggen in de Hondsrug. Om die reden is de stapelman op een schild geplaatst dat doet denken aan een 'tekstballoon'. Eén boven en één onder verwijst naar de wisselwerking tussen de letterlijke onder- en bovenwereld.”

Deze stapelman zal in de toekomst een markant baken vormen op- en rond de locaties en activiteiten van het Geopark de Hondsrug.

Het projectbureau is erg blij met de keuze voor dit logo omdat het een modern ontwerp is wat veel toepassingsmogelijkheden heeft. Het logo zal zowel op de website als op drukwerk van het geopark worden gebruikt. Daarnaast komen er vlaggen, stickers en andere gadgets waarop het logo te zien zal zijn. Ondernemers en organisaties die het geopark een warm hart toedragen en de vlag willen hijsen kunnen deze opvragen bij het projectbureau.

Het project Geopark de Hondsrug moet ervoor zorgen dat het Hondsruggebied weer een sterke identiteit krijgt op basis van het gebiedsverhaal. Dit verhaal begint met de unieke IJstijdgeschiedenis, gecombineerd met de bijzondere cultuurhistorie van het gebied. Deze verhalen worden vertaald naar websites, boeken, minidocumentaires, toeristische routes, arrangementen, cursussen en nog veel meer. Na enkele jaren wordt moet dit leiden tot de status van Europees Geopark, onder toezicht van UNESCO. De Europese Geoparken vormen een netwerk van 40 gebieden in Europa die allemaal als kenmerk hebben dat ze een unieke geologische en cultuurhistorische geschiedenis delen.

Het project is in handen van het Drents Plateau en kent vele partners waaronder de vijf gemeenten in het Hondsruggebied, Provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, diverse musea, Stichting het Drentse Landschap, Recreatieschap, het Drents Archief, Marketing Drenthe, de Waterschappen, de WMD, Stenden University, de Hanzehogeschool Groningen en vele meer.

Het project mede mogelijk gemaakt door het VSB fonds Samenwerkingsverband Noord Nederland Het Europees fonds voor regionale ontwikkeling en het Ministerie van Economische Zaken en Innovatie

Meer informatie over het project is te vinden op www.geoparkdehondsrug.eu