biblionetlogo

Persbericht 31 januari 2008

Provinciale Bibliotheekcentrale wordt Biblionet Drenthe

De Provinciale Bibliotheekcentrale (PBc) Drenthe gaat vanaf 4 februari 2008 verder onder de naam Biblionet Drenthe. Deze nieuw naam geeft beter de vernieuwde functie weer die de serviceorganisatie Biblionet Drenthe heeft binnen in het Drents Netwerk Bibliotheken, het samenwerkingsverband van alle bibliotheken in Drenthe.

Tegelijk met de nieuwe naam introduceert Biblionet Drenthe – samen met de Drentse bibliotheken – een nieuwe huisstijl. Onderdeel van deze nieuwe huisstijl is een nieuw logo, opgebouwd uit honderden kleine foto’s van willekeurige onderwerpen. Deze foto’s verwijzen naar het grote en veelzijdige aanbod van de bibliotheken. Het ontwerp hiervoor is gemaakt door het gerenommeerde bureau Staal & Duiker uit Haren.

Biblionet Drenthe levert ondersteunende diensten aan de bibliotheken in Drenthe o.a. op het gebied van collecties, automatisering, financieel beheer, personeelsbeleid, marketing en logistiek. Daarnaast adviseert Biblionet Drenthe de bibliotheken bij de beleidsvoering en ontwikkelt initiatieven voor innovatie van het bibliotheekwerk.

De basis van Biblionet Drenthe ligt bij de in 1953 opgerichte Provinciale Plattelandsbibliotheek voor Drenthe. Deze organisatie had als doel het bibliotheekwerk op het platteland van Drenthe tot ontwikkeling te brengen. In de jaren ’60 verandert de naam in Provinciale Bibliotheekcentrale Drenthe. Door uitbreiding en verbreding van het dienstverleningspakket en een gewijzigde rol binnen het netwerk van bibliotheken, raakte het begrip ‘bibliotheekcentrale’ achterhaald. In de naam Biblionet Drenthe komt de positie als serviceorganisatie van het bibliotheeknetwerk beter tot uitdrukking.